מחירון כניסה

• הורה מלווה אינו משלם
• כניסה חובה עם גרביים נגד החלקה
(ניתן לרכוש בקופות – גרביים)